Flere orienteringer/temaer stod på agendaen: Presentasjon av Skjervøy Ungdomsråd, ungdom og rus v/ regionlensmann Ole Johan Skogmo, Psykisk helse v/ Line Ivara Nilsen Eliassen, Samfunnsplann og ungdommens kommunestyre sin økonomi v/ rådmann Cissel Samuelsen og sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse v/ Steffen Dreyer.

Skjervøy kommune takker for interessante og relevante innlegg, samt Skjervøy ungdomsråd for planlegging og godt gjennomført møte.

Ungdommens kommunestyre bevilget også kroner 18 000 fra ungdommens pott etter innkomne søknader.