Årets tema for Verdensdagen er «Vi trenger hverandre" #Løft blikket.

Da Norge åpnet etter pandemien, trodde man at «alt skulle bli bra». Men det motsatte er realiteten. Selv om det er «lov» å gå ut, viser det deg at

  • 2 av 3 eldre er ensom.
  • 1 av 5 har ingen å kontakte dersom ei personlig krise oppstår.

Denne statistikken gjelder nok også for Skjervøy.


Verdensdagen oppfordrer oss til å se hverandre og skape flere møteplasser. Mental Helse har undersøkt, og det viser seg at Dagsentret som ble åpnet for noen år siden, ikke er i drift. Det er et flott lokale på «gamle sykestua».

Dermed bestemte vi oss for å spørre politikerne om

  • Hvorfor det ikke er i drift?
  • Er det noen planer for bruken av disse lokalene?

 
Ordføreren var svært velvillig til å ta imot oss, og vi fikk mange positive tilbakemeldinger fra politikerne – som syntes det var flott at vi tok opp denne saken.
Nå venter vi i spenning på hva som skjer videre. Vi har godt håp. Kanskje får vi en «åpen» Møteplass for eldre der man ikke må være medlem for å delta.


Med vennlig hilsen
Inger Bolstad
Leder Mental Helse Skjervøy