Skjervøy kommune søker nå 1-3 lokale samarbeidspartnere som kan bidra til at 9 ungdommer kan delta i ungdomsfisket, 2 uker hver. I hver av de to ukene skal det være 3 ungdommer.  Ungdommene skal få delta aktivt i fiskeriet i nærområdet. I løpet av disse ukene skal elevene gjennom en bolk med redskapslære i tillegg til aktivt fiske. Redskapslæren er tilknyttet det fiskeriet som skal foregå i ungdomsfiskeperioden, eks. garn eller lina. Gjennomføringen av dette planlegges av fiskerne som skal ha hovedansvar for ungdomsfisket.

Kommunen skal inngå avtale med 1-3 fiskere i forhold til leie av båt. Fiskeren har driftsansvar for fisket. Fiskebåten skal ha base i Skjervøy kommune denne tidsperioden.

Fiskebåteiere som anser at de har båt av aktuell størrelse og som er rigget for aktuelt fiske bes melde sin interesse til kommunen snarest og innen 14.juni.

Forutsetninger:

  • At søknaden om dispensasjon til Fiskeridirektoratet godkjennes.

  • At tilstrekkelig antall ungdom søker å bli med på denne ordningen.

  • Forbehold om finansiering.

Kontakt:

Ørjan Albrigtsen, tlf. 47013662 eller e-post: orjan(a)skjervoy.kommune.no

Silja Karlsen, tlf. 906 33595 eller e-post: silja(a)skjervoy.kommune.no

Foto: Mariann Agledahl