Fosterhjemstjenesten, bufetat region nord har behov for fosterhjem i kommunene i Nordland, Troms og finnmark.

Les mer her (klikkbar lenke)