Vi har behov for støttekontakt til barn, voksne og eldre.

Målet for en støttekontakt er å bidra til at de som innvilges støttekontakt gis mulighet til noe aktivitet i hverdagen, og for å hindre sosial isolering for den enkelte.

Skjervøy kommune oppfordrer både menn og kvinner til å melde seg som støttekontakter.

For mer informasjon kontakt: Mette Øyen Bless, telefon: 7777 5553