Plakat Corona pårørende

 

Kommuneoverlegen i Skjervøy, Paul A. Odberg