Artikkelen oppdateres. De siste oppdateringene vil alltid ligge øverst.

Kontaktinfo til kommunen: 77 77 55 00

Ved nødsituasjon: 112

_______________

PUBLISERT 10:18

- Nytt møte i krisestab kl 10.00.
- Brannen skal være under kontroll.
- Ordfører har vært på befaring, både for å se til evakuerte innbyggere og sjekke status ift brannen. Folk virker til å være ved godt mot tross situasjonen.
- Politiet varsler at evakuerte beboere kan flytte tilbake til sine respektive bosted, både beboere ved LHL og i private boliger.

- Krisestab anser situasjonen som tilstrekkelig avklart og avtrer. Det er fremdeles mulig å kontakte kommunen ved behov for informasjon.

_______________

PUBLISERT 08.36

- Skjervøy kommunes krisestab avholdt møte fra 08.00 til 08.36. Det er løpende kontakt med innsatsleder.

- Bygget anses som tapt, fremdeles ingen rapporterte personskader

- 38 personer er evakuert per nå. LHL, noen hus i Nordveien.

- Det diskuteres nå en utvidet evakuering grunnet endring av vindretning. Aktuelle beboere blir varslet av politi.

_______________

PUBLISERT 07.30

- Solstua barnehage holder stengt. Ved behov for plass kan Dag Johansen kontaktes på telefon 40 29 43 50. De vil da få tilbud om plass på Bikuben.

_______________

PUBLISERT: 07.20

- Skjervøy kommune har sendt ut SMS-varsel til beboere på Fiskenes om å stenge vinduer og ventiler grunnet farlig røyk.

- Mulighet for evakuering til idrettshallen er også varslet.

- LHL-bygget: Hjemmetjenesten bistår i evakuering av beboere i bygget. Beboere av bygget blir hovedsaklig fraktet til helsesenteret og idrettshallen. 

_______________

PUBLISERT: 06.30


Det brenner i Mørenot sitt industribygg i sentrum av Skjervøy. Skjervøy kommune publiserer fortløpende nødvendig informasjon mottatt av innsatsleder på stedet

Per nå er dette det viktigste vi kan informere om:

- Nødetater er på plass

- Ansatte er gjort rede for og er  i god behold

- Ingen personskader i følge informasjonen vi har mottatt.

- Poltiet har bedt folk være forberedt på evakuering, men ikke iverksatt evakuering per nå

For mer informasjon anbefaler vi per nå å følge med i lokalavisen. Vi anbefaler alle å følge Skjervøy kommune på facebook for løpende nødvendig informasjon. Informasjon legges også ut i denne artikkelen.