Vinmonopolet på Skjervøy har i lengre tid jobbet for å bli sertifisert som miljøfyrtårn. I mai var alle krav oppfylt og på onsdag fikk Vinmonopolet v / butikksjef Lill Solveig Arneng sin diplom utdelt.  Vinmonopolet er den første butikken på Skjervøy som får sertifikat som miljøfyrtårn. Det betyr at bedriften har dokumentert blant annet avfallsortering, energibruk og helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) i bedriften. På sikt kan en slik fokusering være kostnadsbesparende. Butikksjefen sier at det handler om å tenke og handle slik du gjør hjemme ganske enkelt, men at det krever en del dokumentasjon på det du gjør.

I Kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms 2010 – 2014 har kommunen forpliktet seg til å jobbe med miljøtårnsertifisering. Kommunene skal i følge handlingsplanen ha sertifisert 30 % av sine bedrifter innen 2014 og 100 % innen 2020. De skal også oppfordre næringslivet til å miljøsertifisere seg. Fokus på dette arbeidet kan gi økt kontroll av energiforbruk og økt gjenvinning av avfall. Foreløpig er vi kommet kort i dette arbeidet. Vi vet at det er noen bedrifter som jobber for å bli sertifisert, men det er bare fylkeskommunale bygg som tannhelsetjenesten og den videregående skolen som er sertifisert her i kommunen.

 

Fungerende ordfører Ingrid Lønhaug