Vakttjeneste   Telefonnummer    
Politi

Nødnummer: 112

Ring politiet: 02800

Ved brann og ulykker

Nødnummer: 110

Vaktnummer: 41863301

Sivilforsvaret: 77 66 52 40

Medisinsk hjelp

Nødnummer: 113

Legevakt: 116 117

Legekontor: 77 77 57 00

Koronavirus Covid-19

Test og info: 77 77 70 10

Vaksine: 77 77 57 40

Skjervøy tannklinikk

Akutthjelp:

93 28 14 10 /  41 34 08 17

Skjervøy tannklinikk: 96 09 20 73

Nord-Troms Barnevakt 41 70 61 40
Overgrepsmottak 116 117 

Alarmtelefon for barn og ungdom

 

116 111
Krisesenteret i Tromsø og omegn 77 61 10 60
Vann, avløp og vei   90 27 62 32
Skjervøy havn 95 00 64 92
Strøm og nett: Ymber 77 77 04 02
Søppel og avfall: Avfallservice 77 77 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beredskapsplan ved kriser:

overordnet beredskapsplan kan du lese om hvordan Skjervøy kommune håndterer kriser.