Vi inviterer lag, forening og enkeltpersoner til å engasjere seg og ta del i arbeidet med å få en mer attraktiv kommune!

Vi tilbyr et spleiselag for å få gjennomført gode forskjønningstiltak. Det kan være beplantning, krattrydding, kjøp av plantekar eller annet.

Send søknad med finansieringsplan og hva dere selv skal bidra med (dugnadsandel) til Miljøkomiteen i Skjervøy kommune på epost:

 skj-teknisk@skjervoy.kommune.no innen 19. juli 2023.

Vi vil behandle og fordele midlene fortløpende til de tiltakene vi vurderer å være i tråd med retningslinjene våre.

 

For Miljøkomiteen

Ingrid Lønhaug, leder                                 Anne Henriksen, sekretær

Eksempler:

Foto: Ingrid Lønhaug

blomster