Samfunnet er i løpet av en kort periode endret seg fullstendig. Mange er bekymret for egen situasjon og fremtid, mange sliter med arbeidsledighet og tap av inntekt, vi er bekymret for vår egen og våre kjæres helse. Situasjonen vi er i nå skaper mye usikkerhet. Vi vet ikke hvor lenge dette vil vare, vi vet ikke hvor mange som blir rammet med alvorlig sykdom og i verste fall død. All denne usikkerhet skaper hos de fleste av oss noe angst og uro. Jeg har allerede vært i kontakt med mange mennesker i Skjervøy som spesielt uttrykker den angsten de kjenner på og hvor lett den kan ha en lammende effekt på vår hverdag.

President Franklin D. Roosevelt sa i en tale til det amerikanske folk i 1933: "Det eneste vi har å frykte, er frykten selv" Ja, det er greit og normalt å kjenne på frykt og uro, men denne bør ikke, og skal ikke styre oss og ta overhånd. Jeg vil minne på at det er mange sårbare mennesker i samfunnet i en slik situasjon, sårbare i sin angst og isolasjon. Jeg ber om at vi alle husker på i disse tider de enslige, de eldre, personer som sliter med psykiske lidelser og rus, barn og familier som av ulike årsaker er sårbare. La oss alle huske på våre naboer, ta en telefon og høre hvordan det står til, tilby våre tjenester hvis det trenges.

Selv har jeg latt meg imponere over hvordan folket i Skjervøy har taklet dette, selv om alles hverdag er blitt betydelig endret, synes det som om alle trekker i lag, oppmuntrer hverandre og står på uavhengig av den vanskelig situasjon. For det fortjener dere alle en stor takk.

Vi er nå inne i en venteperiode hvor man håper at de tiltak som er iverksatt skal medføre at vi har mer kontroll på smitten og dermed antall syke, slik at helsevesenet til enhver tid har kapasitet til å hjelpe alle syke når den tid måtte komme. I en slik venteperiode er det lett å slippe opp på krava og tro at dette går greit. Det er særskilt i denne perioden at vi fortsatt har strenge tiltak og at vi alle bidrar til at dette skal fortsette til det hele er over. Tiltakene er viktige, og de er viktige for deg og din familie.

Påsken er normalt en tid hvor man ønsker å bruke tiden sammen med familie og venner og hvor de strenge tiltakene som er iverksatt for å bremse smittespredningen kan føles ekstra belastende. Kommuneoverlegen ber likevel alle støtte opp om den nasjonale og lokale dugnad. Vi gjør dette sammen for hverandre og for fellesskapet.

Med ønske om en god påske

Paul Odberg
Kommuneoverlege i Skjervøy