Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen

Det blir fra og med i dag åpnet opp igjen for at støttekontakter kan besøke sine brukere ansikt til ansikt. Disse skal forholde seg til de anbefalinger som kommer fra FHI om å holde en avstand på 2 meter, og at de ikke skal befinne seg i små rom med mer enn 5 mennesker samtidig. Bortsett fra dette kan støttekontaktene fungere som normalt. Hjemmehjelp vil starte opp igjen med normal virksomhet etter påske. De som har fått avbestilling av hjemmehjelp i perioden vil få tilbud om ny vask etter påske. Disse tjenestene vil vurderes fortløpende etter den aktuelle smittesituasjonen vi har i kommunen.

Mvh

Trond Aardal

Virksomhetsleder, Skjervøy hjemmetjeneste