Situasjonen er utfordrende og det er en bekymring for at veien mellom Arnøyhamn og Lauksletta kan bli stengt over flere dager. Kommunen har hatt en gjennomgang av situasjonen for å være sikre på at folk i bygdene Arnøyhamn, Årviksand og Akkarvik, får nødvendige tjenester. 

Beredskapsruten er iverksatt og vil følge oppstatt rutetider. Vareleveranse til butikkene vil bli ivaretatt med MS Kvænangen. 

Dersom det er behov kan Ordfører og beredskapskoordinator kontaktes. 

Ordfører Ørjan Albrigtsen tlf. 47 01 36 62

Beredskapskoordinator Helene Solvang tlf. 40 20 49 41