Kriteriene for hvem som skal testes har endret seg underveis, det samme gjelder regler for karantene og andre begrensninger som er lagt på befolkningen. Vi har stor forståelse for at dette påvirker alle i stor grad, og oppfordrer derfor spesielt til å ha ekstra fokus på barn, unge og de menneskene som fra før av er mye alene.

Det kan ikke sies for ofte: Ta vare på hverandre! Ring noen som sitter alene, eller som du vet er engstelig. Husk også på å ta vare på dine kollegaer, det er mange som opplever en svært tøff arbeidshverdag med knappe ressurser, betydelig økt arbeidsmengde og/eller endrede arbeidsforhold.

Det er mange som har tatt kontakt og ønsket vaksine mot pneumokokksykdom (lungebetennelse), etter at dette ble anbefalt både til alle over 65 år og andre sårbare grupper. Dessverre har det vist seg at det er leveringsvansker på denne vaksinen, noe det ikke ble informert om da anbefalingene fra helsemyndighetene gikk ut. Det beklager vi sterkt, og kommer tilbake med mer informasjon når apoteket får inn denne vaksinen.

Til slutt vil vi minne om at det fortsatt er begrensede tilbud ved legekontoret. Du vil fortsatt få tilbud om legetime, men enten via telefon eller videokonsultasjon. Kun ø-hjelp kan bli prioritert å bli tatt inn på fysisk time hos lege, skiftestue eller lab. Om du er i tvil- ring oss, IKKE møt opp på legekontoret. Bruk pasientsky aktivt for timebestillinger og resepter.

Takk for tålmodighet og for at du jobber sammen med oss for å begrense smittespredning!

Paul A. Odberg

Kommuneoverlege i Skjervøy kommune.