Førerkort, sjømannslege- og offshore attest.

På grunn av den rådende situasjonen med Corona-viruset, gjelder følgende:

Førerkort:

 • Har du normal gyldighet på førerettene dine og utløpsdato fra og med 1. januar 2020, kan du kjøre videre i 6 måneder etter utløpsdato.
 • Har du yrkessjåførkompetanse som utløper fra og med 1. januar 2020, kan denne benyttes i 6 måneder fra utløpsdato uten å gjennomføre etterutdanning.
 • Har du utrykningskompetanse (kode 160) som utløper fra og med 1. januar 2020, kan du kjøre i 6 måneder fra utløpsdato uten å fornye med helseattest.
 • Har du ett års gyldighet på grunn av manglende sikkerhetskurs på bane, kan du kjøre i 6 måneder fra utløpsdato uten å gjennomføre kurset.
 • Gikk førerkortet ditt ut 31. januar 2020 på grunn av manglende mørkekjøringskurs, kan du kjøre i 6 måneder fra utløpsdato uten å gjennomføre kurset.
 • Er du over 80 år, har normal gyldighet på førerkortet ditt med utløpsdato fra og med 1. mars 2020, kan du kjøre i 3 måneder fra utløpsdato uten å fornye med helseattest. For mer informasjon: www.vegvesen.no

Sjømannslege- og offshoreattest:

 • Sjøfartsdirektoratet tillater at sjøfolk arbeider med helseattest som er gått ut på dato forutsatt at tidsrommet ikke overstiger 6 måneder, og sjøfolkene er i besittelse av en utløpt helseattest av nyere dato.
 • Har du ikke fått helseerklæring tidligere, kan du får denne uten personlig frammøte hos sjømannslege under følgende forutsetninger:
 • Du må ha fylt ut egenerklæring på eget skjema.
  • Sjømannslege må ha gjennomgått og snakket med deg om egenerklæringen.
  • Sjømannslege har innhentet opplysninger om din helse via journal eller fastlegen din.

Sjømatbedriftene i Skjervøy

Vi har fått spørsmål som dreier seg om sjømatbedriftene i kommunen, og tilbakemeldingene er at alle følger de nasjonale retningslinjer ift Coronasmitte. Når det gjelder arbeidere fra Sør-Norge, har ikke Skjervøy kommune vedtatt såkalt "søringkarantene". Det betyr at tilreisende fra Sør-Norge ikke må i karantene når vedkommende kommer til Skjervøy. Kommunen har ingen informasjon som tilsier at bedriftene har tatt inn arbeidskraft fra utlandet etter at restriksjonene ble innført.

Varetransport er samfunnskritisk funksjon, og sjåfører av trailere vil nødvendigvis krysse landegrenser. Kommunen har ingen kontrollmyndighet ift sjåførene, men vi har tillit til at sjømatbedriftene har iverksatt rutiner og tiltak, slik at smittehensyn er ivaretatt.


Det gjøres mye godt arbeid i kommunen som omhandler smittevern. Det både legges planer- og iverksettes tiltak ved etablert smitte, og arbeides kontinuerlig med opplæring og videreformidling av kunnskap. Et godt samarbeid på tvers av etater sees på som svært viktig, dette er et arbeid som vi skal gjøre sammen!

Med ønske om en god helg fra

Paul A. Odberg

Kommuneoverlege i Skjervøy kommune.