Til høringen kom det 35 innspill. Det gjøres nå en vurdering av hvilke av innspillene som må konsekvensutredes. Når dette er gjort skal planforslaget utarbeides og legges frem til politisk behandling i kommunestyrene i den enkelte kommune før planforslaget legges ut på høring. 

Planforslaget er forventet å komme på høring medio januar 2024.

 

Ytterligere informasjon gis av prosjektleder Jan-Christer Torvik, tlf. 959 22 470 eller e-post: jc@arcon.no