Teknisk etat

Teknisk etat behandler søknad om fradeling, byggesak, landbruk næring, skog - miljøforvaltning samt arealsaker.

De har ansvar for drift av tjenester innen vann, avløp, veier og kommunale bygninger. Det har også ansvar for kartverk samt registeret over kommunale gebyrer.

Kommunale boliger hører også inn under vårt departement. Vi leier ut til sammen ca 130 boenheter.

 

På grunn av store arbeidsmengder er vi dessverre nødt til å ha ekspedisjonstid på Teknisk etat

Etaten vil være åpen for publikum alle dager mellom kl. 10.00 og 14.00.

Vi vil heller ikke være tilgjengelig på telefon utenom dette tidsrommet.

 

 

Web levert av CustomPublish AS