Nord-Troms

Kommunene i Nord-Troms

 

Logo - Lyngen kommune_60x75.png Logo - Kvænangen kommune_60x74.png 64_Kåfjord.png Logo - Nordreisa kommune_60x74.png Logo - Skjervøy kommune_60x74.png Logo - Storfjord kommune_60x76.png
 
 
 

 Skjervøy

 Storfjord

 
 
Nord-Troms - Der Kontraster former folk_500x127.png

(Klikk på bildet for å komme til Nord-Troms portalen)

 
Langt mot nord, der avstanden er kort mellom de dypeste fjorder og det villeste alpelandskap.
Mellom innland og kyst, der viddene ligger vidstrakte og laksen spretter i elvene
- akkurat der finner du Nord-Troms.
Vi kan nesten si at Nord-Troms er som et Norge i miniatyr. Her er mennesker med skaperkraft og vilje nok til å gi deg de mest fantastiske festivaler, naturopplevelser og nyskapende bedrifter i ny og ne.
Det er kanskje et stykke mellom hver kaffelatte og electronicakonsert, men aldri langt mellom kulturelle happenings, virketrang og en god latter!
 
Her hos oss er det muligheter for skolegang på videregående og høgskolenivå. Kommunene samarbeider også om flere offentlige tjenester for å blant annet skape et større fagmiljø. Skal du reise oppdager du fort at vi har nærhet til flyplasser (Tromsø, Sørkjosen, Alta) og at det ellers er mulig å reise både til lands og til vanns.
 
Økonomiske fordeler
Det er en rekke økonomiske fortrinn ved å bo og arbeide langt nord i landet. Noen av disse gjelder for privatpersoner, og noen er rettet mor bedrifter.
De bedriftsrettede tiltakene gir gode rammebetingelser for både etablerte bedrifter og nyetableringer.
De fleste bransjer slipper arbeidsgiveravgift, og det er ingen el-avgift på forbruk. De personrettede tiltakene gir særfordeler til innbyggere i form av lavere skatt, og årlig nedskriving av studielån. Dette siste tiltaket oppfattes gjerne som Norges beste privatrøkonomiske ordning. Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr. 25 000 pr år og beregninger har vist at virkemidlene samlet kan utgjøre inntil kr. 100 000 på års basis for en familie på fire.
 
Multikulturell og dramatisk historie
Nordkalotten har lange tradisjoner som et multikulturelt område. I mange hundre år har vi vært befolket av flere etniske grupper og nasjoner. Med boka "Tre stammers møte" av Carl Schøyen som kom ut i 1918, ble dette begrepet tatt i bruk som en beskrivelse av møtet mellom de tre folkegruppene samer, kvener og nordmenn i Nord-Norge. Den flerkulturelle historien og kompetansen ønsker
vi nå å videreføre og bruke i møtet med nye innbyggere.
Nord-Troms sør til Lyngen ble brent ned under tyskernes tilbaketrekning høsten 1944.
Denne dramatiske krigshistorien med brenning og tvangsevakuering av hele befolkningen satte dype spor, og derfor har vi svært få bygninger og gjenstander fra før andre verdenskrig.
Tilbakeflyttingen og gjenreisingen etter krigen viste at her bor et folk med stort pågangsmot og med stor kjærlighet til hjemplassen.
Web levert av CustomPublish AS