Valg 2019

Kommunestyre- og fylkestingvalg

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er satt til Mandag 9. September 2019. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge. Valgene avholdes hvert fjerde år og neste valg er mandag 9. september 2019. Valgdagen er ikke lovfestet, men fastsettes av Kongen i statsråd i forkant av hvert valg. Tradisjonelt avholdes valget andre mandagen i september.

Hvem kan stemme? Hvem kan velges?

Hvem kan stemme?
For norske statsborgere er reglene for stemmerett omtrent som ved stortingsvalg. Det vil si at de må ha fylt 18 innen utgangen av valgåret, ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

Utenlandske statsborgere kan også stemme ved kommunestyre og fylkestingsvalg i Norge dersom de oppfyller kriteriene ovenfor og har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen. Statsborgere fra et annet nordisk land som har blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret har også stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge.

For å kunne stemme må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen. Dette gjelder både for norske statsborgere og utenlandske statsborgere.

Hvem kan velges?
For å kunne bli valgt til representant i et kommunestyre eller fylkesting må man være oppført på en liste som stiller til valg. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg er det ikke krav om norsk statsborgerskap for å stille til valg, men man må ha bodd i Norge i minst tre år. Man må også være registrert bosatt i den aktuelle kommunen eller i fylket man stiller til valg i på valgdagen.

Personer som har sentrale administrative funksjoner eller stillinger i kommunen eller fylkeskommunen er ikke valgbare til kommunestyret eller fylkestinget. 

Forhåndsstemming

Forhåndsstemme
Det er mulig å forhåndsstemme til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 fra og med 10. august til og med 6. september.
I Norge er det mulig å forhåndsstemme hele seks uker før selve valgdagen. Det er blant de lengste forhåndsstemmeperiodene som finnes.

I denne perioden kan du stemme i det forhåndsstemmelokalet du måtte ønske i hele landet. Det er viktig å huske på at det ikke er mulig å angre på sin stemmegivning i Norge. Det betyr at dersom du forhåndsstemmer, så kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen.

I Norge er det kommunen som tar imot forhåndsstemmer. Kommunen bestemmer når og hvor det er mulig å forhåndsstemme, og informerer sine velgere om dette. Kommunen er lovpålagt å ta imot forhåndsstemmer på helse- og omsorgsinstitusjoner.

Lurer du på hvor valglokalene er? Eller hva som er åpningstiden? Når forhåndsstemmeperioden nærmer seg legger vi ut alle forhåndsstemme- og valglokaler med åpningstider på valglokaler.no.

Ønsker du å forhåndsstemme i en annen kommune enn der du er manntallsført?
Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din ved kommunestyre- og fylkestingsvalget, får du utdelt en stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn. Denne stemmeseddelen inneholder ikke kandidatnavn. Du må da krysse av for eller skrive på hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra din kommune og bruke den dersom du ønsker å gi personstemmer til kandidater på listen. 

Du skal deretter få en valgfunksjonær til å stemple stemmeseddelen, før du legger den ned i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelkonvolutten og valgkortet blir så lagt ned i en omslagskonvolutt, som deretter legges i valgurnen. Stemmen blir sendt til din hjemkommune for opptelling.

Valgdagen

På valgdagen 9. september (og 8. september i kommuner der det er todagers valg) må du stemme i den kommunen du er manntallsført. Du er manntallsført i den kommunen du var folkeregistrert som bosatt 30. juni 2019.

Kommunen kunngjør hvor ditt valglokale er og hvor lenge det er åpent. Merk likevel at du kan stemme i et hvilket som helst valglokale i kommunen. Det vil også være mulig å finne ditt valglokale på valglokaler.no når denne oppdateres sommeren 2019.

Du må ta med deg legitimasjon! 
Det er ikke nødvendig med valgkort, men det forenkler valgfunksjonærenes arbeid dersom du tar det med og det går raskere for deg å stemme.

Har du flyttet etter 30. juni?
Dersom du har flyttet etter 30. juni, står du innført i manntallet i den kommunen du har flyttet fra, selv om du har meldt flytting. Du er manntallsført i den kommunen du er registrert i Folkeregisteret som bosatt den 30. juni 2019. 

Du har stemmerett og avgir stemme i den kommunen der du er manntallsført. Hvis du ikke har anledning til å avgi stemme der på valgdagen, kan du forhåndsstemme i den kommunen du befinner deg i. Stemmen blir da sendt til din hjemkommune.

Valgkretser i Skjervøy kommune

Web levert av CustomPublish AS