Tirsdag 9. februar kl. 12.00

Foredrag om Anders Larsen (1870-1949)

Anders Larsen fra Seglvik i Kvænangen var lærer, redaktør og forfatter. Han var den første som talte samenes sak i norsk offentlighet. Larsen var redaktør for den første samiske nyhetsavisen Sagai Muittalægje (Nyhetsfortelleren) og gav ut den første samiskspråklige romanen Beaivealgu (Dagen gryr) i 1912. Etter hans død i 1949 publiserte J. Qvigstad hans omfattende beskrivelse av sjøsamenes liv, Mearrasámiid birra i norsk oversettelse. Som lærerskolestudent i Tromsø formulerte han en visjon: Samiske barn må få undervisning på samisk, slik at de «vedblir at elske sit morsmaal og sit folk».

Ivar Bjørklund er sosialantropolog og arbeider ved Universitetsmuseet i Tromsø.

Velkommen!