ibby.no

IBBY Norsk Barnebokforum 2014

Tid: Mandag 8.desember, kl. 0800 – ca. kl. 1400
Sted: lydbildestudio på biblioteket

Påmelding: påmelding til ditt lokale folkebibliotek

Målgruppen for kurset er alle ansatte i barnehage, skole og bibliotek.

Presentasjon av nye:

 • Samiske bøker           - både barne- og ungdomsøker

 • Billedbøker               - spesielt for barnehager og småtrinnet

 • Barnebøker                - spesielt for barneskolen

 • Ungdomsbøker         - spesielt for ungdomsskolen og 7.trinn

 • Faktabøker               - alle alderstrinn

  Barnebokforum 2014 blir arrangert lokalt, presentert via lyd/bilde.

  Foreleserne vil sitte i studio i Oslo og foredragene blir overført til ulike digitale studioer i Troms. Biblioteket vil ha bokutstilling med bøkene som presenteres. Vi har gjennomført tilsvarende Barnebokforum tidligere og det har fungert veldig bra.

  Man behøver ikke delta hele dagen, men ”shoppe” de foredragene som passer best. Eks. for barnehageansatte og lærere på småtrinn er det mest aktuelt å få med seg billedbøker og barnebøker.

Kurset er gratis. Kostnadene dekkes av prosjektet ”Framtidas kunnskapsarena”. Evt. vikarutgifter må dekkes av den enkelte skole/barnehage.

 

Program

0800-0820      Utstilling og mulighet til en kopp kaffe/te

0820-0830      Velkommen og om programmet for dagen

0830-0930      Ungdomsbøker

v/Nina Aalstad

0930-0945      Pause med kaffe/te

0945-1045      Barnebøker

                        v/Lise Männikkö

1045-1100      Pause med kaffe/te

1100-1130      Nye samiske barne- og ungdomsbøker

v/Edel Olsen, samisk bibliotektjeneste i Troms

1130-1145      Pause med kaffe/te

1145-1245      Fagbøker for barn

                        v/Lise Männikö.                    

1245-1300      Pause med kaffe/te

1300-1400      Bildebøker

          v/Hilde Hodnefjeld

Årets forelesere:

Edel Olsen presenterer nye samiske barne- og ungdomsbøker.
Hun jobber som bibliotekar ved Samisk bibliotektjeneste i Troms,  som holder til ved Senter for Nordlige folk i Manndalen.

Hilde Hodnefjeld presenterer billedbøker

Hun er illustratør og til daglig en del av arbeidsfellesskapet ”Illustratørene”. Hun er utdannet fra Kunst og Håndverksskolen, hovedfag i tegning i 1994. Hilde har også skrevet tre bildebøker; ”Kakesamleren” 2009, ”Hvis det ikke fantes biler” 2011 og ”Tenk om…” 2012 og hatt idéen til bildebøkene; ”I huset bortenfor” 1999, og ”Mesterpromperen” 2010. Hilde har også flere års erfaring som bilderedaktør, spesielt med skolebøker.

Lise Männikkö presenterer barnebøker og faktabøker

Hun er forfatter og oversetter og har skrevet 21 bøker for barn, ungdom og voksne. Tre av utgivelsene er biografier for barn. Lise Männikkö er utdannet lærer med tilleggsutdanning i barnelitteratur, og har arbeidet med bøker og barn det meste av sitt voksne liv. Hun sitter i vurderingskomiteen for den nyopprettede Nordisk råds barne -og ungdomslitteraturpris.

Nina Aalstad presenterer ungdomsbøker.

Hun er redaktør for Barnebokkritikk, og har i tillegg startet og driver Ubok, et eget nettsamfunn om bøker for ungdom. Utdannet lektor, mastergrad i nordisk med PPU, har jobbet flere år med barne- og ungdomslitteratur i bokhandel og forlag. Elsker å formidle ungdomsbøker. Har sittet flere år i styret i Ibby – Norsk barnebokforum.

Barnebokforum arrangeres av IBBY Norge, en frivillig organisasjon som har som mål å spre kunnskap om god barne- og ungdomslitteratur. Den ble stiftet i 1956 og er den norske seksjonen av International Board on Books for Young people (IBBY). Hvert år reiser erfarne foredragsholdere land og strand rundt i Norge og presenterer og kommenterer årets barne- og ungdomslitteratur. Målgruppa er alle ansatte i skoler, barnehager, skolebiliotekansvarlige og bibliotek. Vi oppfordrer derfor alle til å benytte denne anledningen til å gjøre seg kjent med årets barne- og ungdomsbøker!

 

Mer informasjon om årets høstkurs og IBBY finner man her: http://www.ibby.no/

Skjervøy folkebiblioteket vil være stengt denne dagen.

 

Arrangementet er et samarbeid mellom:

Troms fylkesbibliotek

Biblioteksamarbeidet i Nord-Troms

Prosjektet «Framtidas kunnskapsarena»

ibby.no