Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
25. oktober:

Hjelp oss å forbedre hjemmesiden vår!

Har du brukt hjemmesiden til Skjervøy kommune? Delta i spørreundersøkelsen vår! Les mer

Barnehager

I Skjervøy kommune er det fire barnehager. Tre av barnehagene ligger på Skjervøy, hvorav en er privat eid. Årviksand barnehage ligger på Arnøya.

Våre barnehager støtter barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær. Lek og læring er direkte knyttet opp til hverandre. Leken ses på som den viktigste læringsarenaen for førskolebarn. Den skal skje på barnas premisser, og de voksne skal være deltakende og gode veiledere i barnas lek. Vi legger vekt på sosial kompetanse, å gi utfordringer med utgangspunkt i barnas interesser, kunnskaper og ferdigheter. Vi legger vekt på barns medvirkning. Barn skal ha retten til å ta egne valg, retten til å komme med egne meninger, retten til å bli sett og hørt av et lydhørt personale. Spesielt blant de minste er det viktig å tolke kroppsspråk og mimikk.

Nye barnehagevedtekter for 2022: 

Barnehagevedtekter.pdf, Barnehageruta 2022-2023 1.pdf Plan for samarbeid Barnehage, SFO og SkoleBarnehageruta 2021/2022

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Kultur- og undervisningsetaten, Skjervøy rådhus 3.etg

Postadresse: PB 145, 9189 Skjervøy

Barnehagekonsulent: Monica Wolf, Telefon 77 77 55 42


Eidekroken barnehage

Eidekroken Barnehage ligger flott til like ved Eidevannet på Skjervøy. Vi har gode turmuligheter i nærmiljøet, som fotballbanen, Klatrejungelen og Kaffelunden. Det er mye sol og lite trafikk i vårt område. Vi har egen gapahuk rett bak barnehagen. 

Barnehagen vår har to avdelinger, Blåmann og Rødhette, og vi har plasser for barn fra 1-5 år. Vi er glade i å være ute i all slags vær. Vi er opptatte av språk og språkutvikling, og benytter blant annet den nasjonale satsingen «Språkløyper» og «Snakkepakken» i arbeidet med språk blant både barn og personale. 

Kontaktinformasjon:

 • Hovednummer - 77 77 56 77

Prestejorda barnehage

Prestejorda Barnehage åpnet i august 2019 i et flott, nytt bygg. Vi har fire avdelinger og barn i alderen 1-5 år. Barnehagen ligger fint til med fantastisk utsikt, vi har gode turmuligheter i nærheten, og nærhet til bibliotek, kirke, kulturhuset og det meste som Skjervøy har å by på.

Våre satsingsområder er bevegelse, vennskap og fellesskap. Satsingsområder for kommunale barnehager på Skjervøy er digital kompetanse, samisk og inkluderende barnehagemiljø.

Kontaktinformasjon:

 • Hovednummer, leder: 77 77 56 86
 • Avdeling Smørblomst, telefon 47 51 61 33
 • Avdeling Løvetann, telefon 47 51 65 29
 • Avdeling Marikåpe, telefon 47 51 59 17
 • Avdeling Blåklokke, telefon 47 51 63 06

Årviksand barnehage

Årviksand barnehage ligger fint til et boligområde i fiskeværet Årviksand ut mot storhavet. 

Barnehagen er for barn i alderen 1-5 år. Antallet barn varierer fra år til år. Barnehagen jobber i samsvar med Barnehageloven, rammeplan, skriv og retningslinjer fra dep. Kommunale vedtak, barnehagens årsplan. Uteområde er lite, men har varierte lekemuligheter for barna. Barnehagen ligger fint til med gode muligheter for turer i skog ,fjell og fjære. Barna får oppleve et rikt dyreliv med bl.a. rein, ørn, hare, fisk,  skarv og sau/villsau. De har kort vei for å få oppleve bondegårdsliv. 

Kontaktinformasjon:

 • Hovednummer - 40 46 54 09
 • Leder - 41 65 46 20

Hofsøy naturbarnehage

Hofsøy Naturbarnehage er en privateid barnehage i Hollendervika på tettstedet Skjervøy. Barnehagen åpnet i januar 2020 og er godkjent for 60 barn. Barnas leke- og oppholdsareal er 261,5 m2.  Barnehageåret 2020/2021 har vi 42 barn i alderen 1 -6 år. Vi har i dag 3 avdelinger; en småbarnsavdeling med barn fra 1-3 år som heter Spurv, en avdeling med barn fra 3-4 år som heter Gås, og en førskoleavdeling som heter Skarv.

Som naturbarnehage vektlegger vi det å bruke naturen som en arena for opplevelser, lek og læring til alle årstider, tilpasset barnas alder og forutsetninger. Barnehagen vår ligger flott til med tanke på natur; vi har skog, fjell, sjø, og fjære i kort avstand fra barnehagen. Barna i Hofsøy naturbarnehage er med på turer inn i skogen, opp på fjellet, og ned mot havet fra de starter i barnehagen. De får undre seg, utforske, sanse, leke, lære, og være nysgjerrig om naturens mange fenomener.

Barnehagen skal med hovedvekt på natur gi erfaringer som fremmer utvikling gjennom praktisk deltakelse i egen hverdag. Som naturbarnehage ferdes vi mye ute i naturen, og vi vet at dette er med på å stimulere den totale utviklingen for det enkelte barn. Det å bevege seg i ulendt terreng er god trening for å stimulere balanse, motorikk og koordinasjon. Barna tøyer daglig sine egne grenser og vi skal la dem få erfare gleden av å mestre noe nytt.  I Hofsøy naturbarnehage skal vi lære å behandle naturen og miljøet med respekt og forståelse.

Vi har egne dyr som tilhører barnehagen; kaniner og høns. Barna tar del i dyrestell, renhold og mating av dyrene, og de lærer seg viktigheten av å ta vare på dem.

Satsningsområde for Hofsøy naturbarnehage dette barnehageåret er: Natur, bevegelse, mat og helse, og digital kompetanse.

Kontaktinformasjon:

 • Hovednummer (styrer): 99 55 84 27
 • Spurv telefonnr.: 45 14 30 36
 • Gås telefonnr.: 40 61 35 76
 • Skarv telefonnr.: 41 30 71 86
 • Epost: post@hofsoynaturbarnehage.no

Barnehager i Skjervøy kommune

Vi har 3 kommunale barnehager i Skjervøy kommune, der en barnehage er på Arnøya. På Skjervøy tettsted har vi også en privat barnehage.

blur-blurred-background-close-up-1660662