Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter 1. november 2020 er det ikke lenger en skatteoppkrever/kemner i kommunen.

Oppgavene som overføres til Skatteetaten blir behandling av:

  • Restskatt
  • Skattepenger til gode
  • Tilleggsforskudd
  • Forskuddstrekk
  • Arbeidsgiveravgift
  • Motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav
  • Skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og arbeidsgiveravgift

Har du en sak til behandling?

Hvis du har en av de overnevnte sakene til behandling hos kommunen, blir denne overført til Skatteetaten. Du kan bli tildelt ny saksbehandler/kontaktperson.

Oppgavene som blir i kommunen:

  • Eiendomsskatt
  • Kommunale avgifter

 

Se Skatteetaten sin nettside for mer informasjon.