Fosterhjemstjenesten har behov for å rekruttere omlag 115 fosterhjem i Nord-Norge i 2021. Mange barne og unge venter nå på et fosterhjem. Vi har særlig behov for fosterhjem til ungdom. Behovet for omsorg, trygghet og tilhøringhet er grunnleggende for mennesker, og det har vi kanskje merket ekstra godt i annerledesåret 2020. Familie er en viktig arena for å dekke behovet. Når et barn ikke kan bo hjemme er det et mål for oss å skape en ordning som er mest mulig lik andre familier, slik at barna opplever å være en del av en familie.

Det bor omlag 1250 barn i fosterhjem i Nord-Norge, og vi har behov for at flere vurderer om de vil åpne hjemmet og hjertet sitt for barn som trenger et nytt sted å bo. Vi oppfordrer alle til å ta samtalen rundt det å bli fosterhjem og har utviklet noen spørsmål som det kan være lurt å reflektere rundt.

Vi gjennomfører jevnlige informasjonsmøter og skal på starten av 2021 har to digital infomøter for de som er interesserte. Se link for tidspunkt: https://bufdir.no/fosterhjem/alle_kontorer/Tromso/

Vi starter et nyttt PRIDE opplæringskurs for fosterforeldre på starten av 2021. Se http://www.fosterhjem.no for mer info om våre kurs.

Vi er alltid tilgjengelige for en uforpliktenede samtale. Ta gjerne kontakt med oss: Francisca Ryslett francisca.ryslett@bufetat.no  /46615283 eller Hege Fossen Jakobsen hege.fossen.jakobsen@bufetat.no /46615784

Ønsker alle ei riktig god og fredfylt jul. Ta godt vare på deg selv og alle rundt deg.