Kommunen overtok fra 01.januar 2018 ansvaret for gjennomføring av borgelige vigsler i Norge. Det betyr at du som skal gifte deg borgelig kan bli viet av ordfører, varaordfører, rådmann eller en folkevalgt. 

Lokalet som brukes til vigsel er kommunestyresalen ved Skjervøy rådhus.
Tilbudet er gratis for deg som er innbygger i kommunen du vil gifte deg i, dette gjelder selv om du for tiden er bosatt i utlandet.
Tilbudet gjelder innenfor tidsrammen mandag til fredag fra kl 10.00 til 15.00.
Utenom vedtatt tid og vigselsted vil nødvendige kostnader for vigsel bli fakturert brudefolkene etter avtale. Informasjon om dette vil gis i god tid.

For mer informasjon om vilkår, skjema og veiledning se denne linken: http://www.skjervoy.kommune.no/borgelig-vielse.147559.88974128.tkt.html​