– Flere enn 350 brannstasjoner over hele landet inviterer til arrangement i anledning den årlige Brannvernuka. I vårt distrikt brannvesenet opp med brannbiler utenfor kommunehuset lørdag 23. september mellom klokken 11:00 og 13:00. Åpen brannstasjon over hele landet er blitt en fantastisk fin tradisjon, og en viktig arena for å gi nyttig info om brannforebygging, sier Olaf E. Nilsen, brannsjef i Nord-Troms brann og redning.

­– Hovedfokus for Brannvernuka i år er ladevett og generell brannsikkerhet i hjemmet. På Åpen brannstasjon får de minste lære om brannsikkerhet. Det blir konkurranser, prøve en ekte brannslange og mulighet til å sitte i en brannbil. Vi håper mange tar turen, og er klare for storinnrykk på brannstasjonen, sier Olaf E. Nilsen.

Øv for å være forberedt

Skoler og barnehager har krav på å gjennomføre jevnlige brannøvelser. I hjemmet har vi ikke det samme kravet, til tross for at de fleste farlige branner oppstår der. Nettopp derfor er det viktig å vite hva man skal gjøre ved branntilløp eller brann i hjemmet. Årlige øvelser der man bor – gjerne også oftere – vil bidra til at alle i husholdningen i større grad vet hva man skal gjøre om ulykken først er ute.

 

– Vi oppfordrer alle til å bruke Brannvernuka til å prate om, og øve på, hva man skal gjøre om det begynner å brenne i boligen. Det behøver ikke være mer komplisert enn at dere avtaler en møteplass og hvem som skal gjøre hva. All erfaring viser at de som har øvd og er forberedt på dramatiske hendelser også håndterer de best.

Tips til brannøvelse hjemme

En brannøvelse behøver ikke være komplisert eller innebære fysisk evakuering. Det er ofte godt å starte med en prat om hvordan man kan unngå brann, og hva man skal gjøre om det likevel begynner å brenne.

  • Ta en prat med hele familien, f.eks. ved middagsbordet om hva man skal være ekstra påpasselig med for å unngå brann. 
  • Prat om hva man skal gjøre om det likevel begynner å brenne, hva om det begynner å brenne mens man sover? Hører alle røykvarsleren? Tenk gjennom ulike scenarier. Hva om det brenner i trappa?  Hva er alternative rømningsveier ut? Er det små barn, avtal gjerne hvem som tar ansvar for hvilket barn og snakk med barna om at de ikke må gjemme seg.
  • Bli enige om en sikker møteplass ute som alle kjenner godt, for eksempel postkassen eller søppelkassen.
  • Sjekk ut ulike rømningsveier og at de fungerer, klarer for eksempel alle komme seg ned brannstigen?
  • Sjekk at røykvarslerne fungerer som de skal.
  • Vit hvor brannslokkeutstyret er plassert og hvordan det brukes og sjekk at det ikke er gått ut på dato
  • Evaluer øvelsen etter gjennomføring. Oppdager dere at ting ikke fungerer som dere hadde tenkt, er det viktig å justere planen og rette eventuelle feil.

Om Brannvernuka

Brannvernuka er et samarbeid mellom Brannvernforeningen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og forsikringsselskapet If.

Les mer om Brannvernuka på https://brannvernforeningen.no/aktuelt/kampanjer/brannvernuka