Høsten 1944 beordret Adolf Hitler tvangsevakuering av Nord-Troms og Finnmark.

  • Bygninger skulle brennes, infrastruktur raseres, buskap slaktes.
  • 50 000 innbyggere ble tvangsevakuert.
  • 25 000 motsatte seg ordren, ikke alle overlevde vinteren under kummerlige forhold.
  • Hvordan taklet enkeltpersoner de traumatiske hendelsene?
  • Hva var bakgrunnen for at russerne trakk seg frivillig ut av Øst-Finnmark?
  • Hvordan kunne den ansvarlige tyske offiseren, generaloberst Lothar Rendulic, gå fri under rettsoppgjøret i Nürnberg?

Asbjørn Jaklin beskriver de personlige, politiske og militære sidene ved tvangsevakueringen.