Kolonnekjøringen vil gå som vanlig resten av døgnet. Bakgrunnen for at man kan åpne tunellen på dagtid, er at grunnarbeidene er ferdige – og to kjørefelt er klare for normal trafikk. Det er også kommet på plass mobildekning i tunellen. I tillegg er belysningen tilstrekkelig, slik at sikkerheten for trafikantene er ivaretatt på en god måte.

Du kan lese mer om dette her.

Du holder deg oppdatert på kolonnetider på fylkeskommunens hjemmeside: Troms og Finnmark fylkeskommune