På grunn av oppgradering av vann -og avløpsnettet, må Skoleveien stenges.

Fra mandag  17. juni vil veien mellom Strandveien og krysset til Eideveien være

sperret for alle kjøretøy.

Gravingen starter i Strandveien, og vil forflytte seg etappevis videre oppover.

Det vil fortløpende bli lagt midlertidig vannledning til beboerene.