Ifm. sluser på vannledning ikke fungerer må disse skiftes. Samtidig vil renneløp for avløp repareres og støpes nytt. For å få arbeidsrom må toppen av kummen tas av. Dette medfører at fremkommeligheten i krysset reduseres. Det vil bli stengt for gjennomkjøring fra Verftsvn. til Alfheimvn. For nærliggende husstander vil det også bli driftsforstyrrelser på vannet(vannavstenging) i tidsrommet slusene skiftes. Vannavstengingen vil bli meldt via SMS.