Interimstyret i Eidevannet Vel:

Mandag 16.02.15 var det folkemøte på Rådhuskantina. Saken folk engasjerte seg i var opprusting av området rundt Eidevannet + selve vannet. I underkant av 20 personer møtte. På møtet ble det orientert om historikken rundt Eidevannet.  Folk delte også opplevelser de hadde hatt opp gjennom årene i området og ønsket området tilbake som en attraktiv rekreasjonsplass.

Siste reguleringsplan for området ble vedtatt i 2005. Det er også lagd et forslag til bruk av området og gjort noe dugnadsarbeid med bl.a. rydding av kratt. Denne planen er ikke blitt fulgt opp av økonomiske grunner. På mandagsmøtet var det enighet om å se på området på nytt. Folkehelsekoordinator Rita Mathiesen orienterte om muligheter for finansiering av slike områder med blant annet tilskudd.

Organiseringa av arbeidet ble diskutert. Alle satte seg opp på ei liste over frivillige dugnadsytere. Det ble satt ned et interimstyre som skal jobbe videre med å danne en velforening. Styret starter opp mandag 23.februar med å møte teknisk etat for å klarlegge muligheter og eventuelt begrensninger i området. De følger opp med møte i styret på kvelden.

Varaordfører Ingrid Lønhaug