Arbeidet med rehabilitering av vann og avløp gjenopptas i Eideveien fra og med tirsdag 14. april.

Arbeidene starter i første omgang i nedre del av Eideveien. Veien vil være stengt for gjennomgangstrafikk mellom Skoleveien og St.Hanshaugen. Videre informasjon vil komme fortløpende ved endringer av arbeidssted mv.