Klikk deg inn på lenkene under for forskjellige rapporter. Det endelige kommunestyret finner du i øverste lenke. Når det gjelder valgdeltakelse hadde Skjervøy kommune i 2015 en deltakelse på 59,2 prosent. Under årets valg har deltakelsen økt til 62,47%, noe som er gledelig. Lauksletta stemmekrets hadde en deltakelse på hele 85,71%. Det ble ellers ikke meldt om særskilte situasjoner eller problemer i de ulike valglokalene under valgting.

Endelig valgresultat

Mandatfordeling beregning

Kandidatstemmetall per parti

Partisammendrag slengere

Valgdeltakelse

Valgstyret og valgansvarlige i Skjervøy kommune ønsker å benytte anledningen til å takke alle dyktige medarbeidere som stod på under valgavviklingen.