Foto: Kristian Kapelrud / Forsvaret

Forsvaret har i anledning øvelsen laget fakta-ark på norsk, nordsamisk og engelsk (klikkbare lenker)

Cold Response 2020 er en norskledet øvelse hvor allierte og partnernasjoner har blitt invitert til å delta. Øvelsesaktiviteten varer fra 2. til 18. mars. Selve feltøvelsen, hoveddelen av øvelsen, foregår fra 12. til 18. mars.
Over 15.000 deltakere er påmeldt til øvelsen. USA, Storbritannia, Nederland, Belgia, Tyskland, Frankrike, Danmark, Finland, Sverige og Norge deltar med styrker under øvelsen. Omtrent 20 maritime fartøy, i overkant av 1000 kjøretøy og 50 luftfartøy vil delta på øvelsen. Øvelsen ledes av Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø.