Norge opplever, på lik linje med mange europeiske land, en strøm av flyktninger som kommer over grensa, både i nord og sør. I Sør-Varanger forventes 100 nye flyktninger pr dag. Kapasiteten er sprengt, og UDI (Utlendingsdirektoratet) arbeider kontinuerlig for å finne midlertidige mottaksplasser. UDI har nå gjort et hastevedtak, der Skjervøy Fiskecamp skal ta i mot ca 40 flyktninger. De kommer med buss fra Kirkenes i kveld (torsdag).

Skjervøy Fiskecamp blir akuttinnkvartering. Det betyr at flyktningene bosettes her midlertidig i påvente av plass på ordinære flyktningmottak.

Skjervøy kommune har mottatt en første henvendelse fra UDI i dag. Etter hvert som vi får ny informasjon, vil vi legge dette ut på hjemmesida. Det planlegges et folkemøte i regi av UDI. Tidspunkt for dette publiseres på hjemmesida, så snart det foreligger.

Hvem gjør hva?

  • Alle praktiske oppgaver i forbindelse med opphold besørges av UDI og Skjervøy Fiskecamp.
  • Skjervøy kommune skal bidra med tjenester innen nødvendig helsehjelp. Kommunale tjenester innen skole og barnehage berøres ikke.

Skjervøy kommune vil bidra så godt vi kan i denne prekære situasjonen. Vi har tatt i mot flyktninger før, og vet at vi kan bidra i vanskelig humanitær situasjon.