Møte blir avholdt i  kommunestyresalen  torsdag  25.03.21. kl. 18:00 -20:00.

Berørte parter vil få skriftlig invitasjon.

Kart over reguleringsomådet følger som vedlegg.

 

Skjervøy kommune møter med Kommunedirektør, ordfører, Teknisk sjef, og prosjektleder.

Fra Omega Areal AS , Christian Vevatne (Teams)

 

Det er vanskelig å forutse om det kan bli strengere kovid-19 tiltak og det er mulig at vi må kjøre møte over 2 dager eller flytte det til andre lokaler.

 

Blir møtet avholdt i to puljer, vil gruppe to få møte  15.04.21 kl. 18:00 -20:00.

 

Kommunen ber de som ønsker å delta, melde seg på til møtet pr  e-post:

 

Skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

 

Eller på  tlf  77 77 55 25.

 

Pga Kovid-19, skal det ved påmelding oppgis telefonnummer.

 

 

Mvh

 

Teknisk sjef