Fylkesvegene på Arnøya har i vinter vært stengt pga. snøskred svært mange dager. Dette gir store utfordringer for befolkningen og bedriftene. Som en konsekvens av dette har mange familier signalisert at de vil flytte fra øya. Dette er ei utvikling som er svært urovekkende og som vi tar på alvor. Som kommune er vi forpliktet til å gi kommunale tjenester som barnehage, skole, hjemmehjelp og tekniske tjenester, men endringer i befolkningssammensetningen kan endre vilkårene for hvordan disse tjenestene skal gis.

Det stilles store krav til kommunens beredskapsplaner. Stengte veger og isolerte bygder gjør dette utfordrende.

Vi ønsker dialog om dette og inviterer dere til folkemøte.

 

Vel møtt!

 

 

Skjervøy kommune

Ordføreren

 

Foto: Tom Andersen