Tirsdag 10.november

«Elsa Laula Renberg – historien om samefolkets store Minerva» v/ Siri Broch Johansen på Skjervøy folkebibliotek

 

I februar 2015 ga den samisk-norske forfatteren Siri Broch Johansen ut den første samla biografien om den samiske pioneren Elsa Laula Renberg (1877-1931) hvor hun portretteres som et menneske av kjøtt og blod, med gode og mindre heldige sider. Johansen har gjort et dypdykk i de skriftlige kilder som finnes om Renberg, i tillegg til muntlige kilder fra både svensk og norsk side, for å få et best mulig bilde av personen Elsa, som ble et stort samepolitisk ikon da hun tok initiativ til og var med på å arrangere det første samiske landsmøtet 6. februar 1917 i Trondheim.

Foredraget er bygd på denne boka.