Skjervøy kommunestyre fattet vedtak i sak 44/20 datert 30.06.2020:

Kommunen går til anskaffelse av en ny bolig med minimum 2 boenheter, kjøpet har en øvre ramme på 3 millioner.

     

På bakgrunn av kommunestyrevedtaket vil kommunen gå til anskaffelse av 1 enebolig, kommunen har krav om at boligen skal inneholde minimum en utleie del, på minimum 35m2. Øvrige krav til boligen er at den er alminnelig godt vedlikeholdt. Gode uteområder og parkering taler positivt for kjøp.

Kommunen vil på et selvstendig grunnlag gå til innkjøp av den boligen, som er best egnet til bruk etter kommunen behov og syn. Kommunen vil også se på egnede boliger som er på nettstedet finn.no

Kommunen ønsker en skriftlig henvendelse på ønske om salg av boligen, denne kan sendes:    Skjervøy kommune postboks 145 G, 9189 Skjervøy,

eller e-post:      skj-teknisk@skjervoy.kommune.no merket med Salg av bolig, innen 10.08.2020.

Skjervøy kommune vil på bakgrunn av innkomne henvendelser, ta kontakt med de som etter kommunes syn besitter den best egnede boligen for videre samtaler/salg av denne.

Interesserte som ønsker å selge sin bolig til kommunen kan ta kontakt for en uformell samtale med:

Boligforvalter Einar Edvardsen på tlf. 91534478 eller e-post Einar.edvardsen@skjervoy.kommune.no

Teknisk sjef Kjell Ove Lehne tlf. 90937495 eller e-post kjellove.lehne@skjervoy.kommune.no