Forfatter Sigbjørn Skåden kommer til Skjervøy onsdag 8. april.

Sted: Skjervøy folkebibliotek kl. 11.00

 

Skåden_200x143.jpg

 

Skåden vil snakke om og lese fra sin siste bok Våke over dem som sover.

 

Les mer om forfatteren på Troms fylkesbibliotek sine nettsider:

http://bibliotek.tromsfylke.no/index.php/sigbjorn-skaden-besoker-ni-bibliotek-i-april/

Velkommen!