Sted: Skjervøy på Hotell Maritim, Bøteriet

Tid: Mandag 26. september kl. 17.30-19.30

 

17.30   Velkommen ved ordfører Ørjan Albrigtsen

            Kommunens erfaringer -håndtering av hendelsen,

            rådmann Cissel Samuelsen, Skjervøy kommune

18.00   Samarbeid skole, næring og FoU,

            faglærer Leif-Peder Jørgensen, Nord-Troms videregående skole

18.10   Dieselutslippet på Skjervøy,

            forsker Kjetil Sagerup, Akvaplan Niva

18.50   Effekter av diesel på skjell,

            forsker Perrine Geraudie, Akvaplan Niva

19.05   Spørsmålsrunde og demonstrasjon på fysiologi og

            prøvetaking av blåskjell