Skjervøy kommune har startet arbeidet med å oppgradere Sandvågen. Det blir satt opp en grillhytte, lekeaparater, bord, benker og grill. Vi har tro på at dette skal bli et flott sted å være for innbyggere og besøkende i kommunen.

I den anledning ber vi om at ting som er lagret der fjernes. Vi håper dette kan gjøres så raskt som mulig.