Forskriften ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i formannskapets sak 27/22.

Forskriften gjelder fritidsfartøy i kommunens sjøområder.

 

Innspill sendes til Skjervøy kommune, postboks 145, 9189 Skjervøy, eller på epost til skj-teknisk@skjervoy.kommune.no før 26. september 2022.