Skjervøy kommune skal regulere et område som aldri før har vært regulert. Den nye skitraséen vil følge mye av det gamle sporet. Skitraseen vil bli tilrettelagt for bruk til konkurranser. 
Det ble i perioden august 2021 til oktober 2022 gjort mye arbeid, som legger til grunn for oppstart av planarbeidet. Ettersom det aldri har vært utsendt og varslet, ble varslet vedtatt i kommunestyret 22. Juni 2023, og formannskapet vedtok 29. Juni 2023 å sende planprogrammet ut på første gangs høring. 

Spørsmål og merknader til planarbeidet kan innen 11. oktober rettes til: 
Skjervøy kommune, Seksjon for teknisk drift og utvikling, postboks 145, 9189 Skjervøy. 
E-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no
Merknader påføres arkivsak ID 22/214