Innspill kan leveres på Skjervøy rådhus eller sendes på mail til kommunen. 

 

Forslag til reguleringsplan tar for seg oppføring av treningshall, etablering av to nye lagerbygg som erstatter klubbhuset og flytting av skøytebane og reviderte skiløyper. Viktige aspekter i planforslaget er barn og unges oppvekstsvilkår, folkehelse og universell utforming. Reguleringsplan for idrettsanlegget er et planforslag som tilbyr et kompakt idrettsanlegg med både innendørs og utendørs aktivitet. 

 

Kommunen ønsker dine innspill! 

Høringsfristen er på seks uker.  

Skjervøy kommune ber om at du sender inn dine innspill innen 15.07.2022  

  

Merk innspillet med «Idrettsanlegget» og send til: 

Skjervøy kommune, Teknisk etat, postboks 145, 9189 Skjervøy 

e-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no   

 

kontakt gjerne planlegger Marie Hatteberg Leivestad dersom du har spørsmål  

Telefon: 7777 5523