Skjervøy kommune søker fritidskontakter og støttekontakter.

For spørsmål/informasjon, kontakt:

Ragnhild Steien tlf. 77 78 70 79/ 92809221 

Mette Øyen Bless tlf. 46 84 81 67