Mental Helse er en landsomfattende organisasjon med fylkeslag i alle fylker og lokallag som dekker opp mot 200 kommuner. Sentralstyret er øverste styrende organ.

 

Mental Helse er en organisasjon for alle. Alle har en psykisk helse, og vi jobber for åpenhet slik at alle kan leve et meningsfylt liv og oppleve egenverd og mestring.

«Lokallagenes arbeid er grunnmuren i en organisasjonen» står det i Mental Helses handlingsplan.

 

Mental Helse Skjervøy har i dag 57 medlemmer, både kvinner og menn, og medlemstallet er stadig stigende. Ikke alle er like aktive, men alle er like viktige.

 

Lagets viktigste oppgave er å skape møteplasser for våre medlemmer og kan tilby dette fast:

 

· Annenhver torsdag sosialt treff i Kiilgården m/ kaffe / loddsalg

· Gratis bassengtrening i terapibassenget en time / uke

· Gratis trening i treningssalen (helsesentret) en time / uke

· Medlemsmøte m/ pizza el.l. 3-4 ganger i året

· Helgetur vår eller høst

· Markering av Verdensdagen for psykisk helse (internt eller offentlig)

· Julebord

· Julegave til alle medlemmene

 

Ellers prøver vi å ha temakvelder av og til. Det har vært holdt foredrag om angst og demens, og av aktiviteter har vi bl.a. holdt på med toving.

 

Leder og nestleder sitter i kommunens «Folkehelsegruppe», og leder deltar også på noen av «Psykiatriteamets» møter. De tre siste årene har vi vært medarrangør på «Ordførerturen». Medlemmene har også vært vaksinevakt under pandemien.

 

Alle kan være medlem i Mental Helse. Kontingenten er 200kr / år. Innmelding gjøres sentralt, og man søker bare opp hjemmesida til Mental Helse. I toppteksten trykker man på «Bli medlem».

Velkommen som medlem i Mental Helse.

Inger Bolstad

leder