Presentasjon av Vorterøy Bygdelag (VBL)

 

VBL er mest aktiv i sommermånedene. Kaikanten er en kafè som er åpen lørdager om sommeren. Der selges kaffe, vafler og kaker. Veldig populært og flittig besøkt. På samme tid er sommerbutikken og fiskebrukmuseet åpen. Sistnevnte er det fiskebruket i den stand det var i ved oppstarten på 50-tallet. I samme lokalet er et kjøkken slik det var på den tiden. Alt dette er på kaia i lokalene til det gamle fiskebruket med tilhørende bygg.

 

Siden 80-tallet har Vorterøymarsjen vært arrangert i siste halvdel av juli. Det er en turmarsj som går tilnærmet rundt hele øya. Ca 70 deltakere på det meste. Varm mat ved innkomst og festarrangement om kvelden.

 

Siden først på 2000-tallet har vi arrangert julebord den 1. advetshelga. Populært tiltak. På det meste ca 40 personer. Marsjarrangementet og julebord foregår på den gamle skolen som vi kaller Huset. Der monteres det i skrivende stund nytt kjøkken.

 

Alt drives på dugnad i regi av bygdelaget.

 

 

 

Mvh,

 

Vorterøy Bygdelag

John E. Olsen

leder