Møtet åpnes mandag 13. januar kl. 18.00. Kommunestyrerepresentant i Berg kommune, Anita Sebulonsen, får æren av å åpne møtet. Hun etterfølges av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Sistnevnte skal holde en tale knyttet til hovedtemaet.

Årets temaer over de tre dagene møtet varer er som følger:

  • Hvordan skal kommunene møte framtida og utfordringene?
  • Forventninger til kommunal sektor for 2014
  • Styring i kommunal sektor
  • Krisehåndtering og kriseledelse
  • Fylkesmannen som reindriftsforvalter
  • Markeringskommunen Kvænangen

Sted og tid for møtet er: 13. januar i Rica Hall, 14. og 15. januar i sal 3 på Radisson Blu

Programmet finner du her