Følgende valglister er godkjent:

  • Arbeiderpartiet
  • Fremskrittspartiet
  • Høyre
  • Kristelig Folkeparti
  • Rødt
  • Senterpartiet
  • Sosialistisk Venstreparti
  • Venstre 

 

Etter valgloven §6-8 er klagefristen 7 dager fra offentliggjøringen. (2.juni 2023).